Omfattning och Tjänster

Våra sjukvårdsförsäkringar täcker ett brett utbud av tjänster:

+ Primärvård

 Primärvård 

Familjeläkare och sjuksköterskor :

Besök på kliniken.

När försäkringstagaren inte kan komma till besöket på grund av sjukdom eller något annat medicinskt skäl genomförs ett hembesök.


Pediatrik och spädbarnsvård :

Vård upp till 16 års ålder. Inkluderar förebyggande vård och utvecklingskontroller.

+ Akutsjukvård

 Akutsjukvård 

Akutsjukvård erbjuds när så krävs. Det finns permanenta akutsjukvårdsinrättningar tillgängliga för det här syftet. Vård erbjuds hemma om patienten behöver det och den ges av en allmänläkare eller en legitimerad sjuksköterska som är knuten till försäkringsbolaget.

+ Specialiteter

Specialiteter 

Sjukvårdsförsäkring omfattar följande områden:
  – Gynekologi
  – Urologi
  – Dermatologi
  – Oftalmologi
  – Kardiologi
  – (Kardio) Vaskulär Kirurgi
  – Ortopedisk Kirurgi Och Traumatologi
  – Allmän Kirurgi Och Kirurgi Matsmältingssystemet
  – Invärtesmedicin
  – Öhn (Otorhunolaryngologi)
  – Onkologi
  – Rehabilitering Och Fysioterapi
  – Reumatologi
  – Neurologi
  – Neurokirurgi
  – Nukleärmedicin
  – Allergologi
  – Nefrologi
  – Endokrinologi
  – Podiatri/Fotvård

+ Diagnosmetoder

 Diagnosmetoder

Inkluderar diagnosteknik som är erkänd som standard inom klinisk praktik.

Kliniska analyser

Radiologiska diagnosmetoder 

Högteknologiska diagnosmetoder 

Andra diagnosmetoder

+ Sjukhusvård

 Sjukhusvård

Medicinsk sjukhusvård, med eller utan kirurgiska ingrepp, kommer att utföras på försäkringsbolagets certifierade center där patienten får ett enskilt rum.

Allmän sjukhusvård 

Sjukhusvård vid graviditet 

Sjukhusvård för barn 

Sjukhusvård på intensivvårdsenhet

Psykiatrisk sjukhusvård


+ En Andra Medicinsk Bedömning

 En Andra Medicinsk Bedömning 

En andra bedömning är en utvärdering av den diagnos och behandling som försäkringstagaren, som lider av vissa svåra sjukdomar, har fått. Bedömningen görs av erkända experter.

+ Hjälp vid Resor

 Resetillägg 

Privata sjukvårdsförsäkringar inkluderar normalt akut medicinsk vård i alla främmande länder vid händelse av en olycka eller en oförutsedd sjukdom som inträffade under resan. Denna försäkring gäller i de flesta fall under maximalt 90 dagar i följd.

+ Tandvård

 Tandvård 

I vissa sjukvårdsförsäkringar så ingår ett tandvårdskomplement och i andra så har man för det mesta möjlighet att köpa till tjänsten. Tandförsäkringen ser ofta likadan ut från ett försäkringsbolag till annat och fungerar, precis som sjukförsäkringen, med ett nätverk av tandläkare. Täckningen för denna försäkring är begränsad, men de övriga behandlingarna som inte täcks får du ofta till fördelaktiga priser.