Frågor och Svar

1. Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Det finns två huvudtyper av sjukvårdsförsäkringar. Våra huvudprodukter är försäkringar som bygger på s.k. medicinska nätverk (Cuadro Médico) av läkare, kliniker och sjukhus, där försäkringstagaren fritt kan välja vart han/hon vill vända sig.

Kunden registrerar besök hos läkare och på kliniker med det personliga försäkringskortet, varefter fakturorna skickas direkt till försäkringsbolaget. Kunden behöver därmed inte betala fakturorna och inte heller begära att beloppet ska återbetalas till honom/henne.

Den andra huvudtypen är ersättningsbaserade försäkringar. Med den här försäkringstypen kan försäkringstagaren även vända sig till andra sjukvårdsleverantörer, vid sidan av det medicinska nätverket. I detta fall ersätter bolaget en viss procentandel av kostnaden, t.ex. 70–90 procent.

2. Vad innebär självrisk?

En del försäkringar inkluderar självrisk vilket i praktiken innebär att var gång du använder försäkringen deltar du i kostnaderna för tjänsterna (Att jämföra med patientavgift).  Beloppen varierar normalt sett mellan 2-12 € per läkarbesök och beror på typ av tjänst och försäkring.

Många försäkringsbolag använder det här systemet för att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av tjänsterna. Genom att göra kunden delaktig i kostnaderna minskar dessutom behovet av att kraftigt höja de kollektiva premierna.

3. Förekommer väntetider?

De flesta tjänster som försäkringsbolaget erbjuder är tillgängliga från det ögonblick då avtalet träder i kraft. Det förekommer dock normalt väntetider s.k. karensperioder för vissa tjänster. Både antalet karensdagar och sjukdomstillstånden för vilka det appliceras karensperioder kan variera. Därför välkomnar vi dig att ta kontakt med oss på Cogesa så ger vi dig detaljerna för varje enskilt försäkringssällskap.  

Om du har en sjukvårdsförsäkring idag och vill byta bolag är det normalt möjligt att slippa de väntetider som anges i de allmänna villkoren.

4. Vad ingår inte i försäkringen?

Sjukvårdsförsäkringar omfattar i allmänhet inte följande:

Läkemedel och medicin av alla klasser, med undantag av den medicin som ges vid sjukhusvård och cellgiftsbehandling.

Sjukvårdsförsäkring för alla typer av befintliga sjukdomar, skador, defekter eller missbildningar som försäkringstagaren har vid den tidpunkt då avtalet träder i kraft.

Alternativmedicin.

Diagnoser, behandlingar och kirurgiska ingrepp som genomförs av strikt estetiska eller kosmetiska skäl.

Rese- och/eller transportkostnader.
Transportkostnader till läkare omfattas inte av försäkringen, med undantag av ambulanstransport som först godkänts av försäkringsbolaget.

Kirurgiska metoder där laser används, med undantag av starroperationer och skelettmuskelrehabilitering.

Frivilligt avbrytande av graviditet.

5. Hur fungerar ansökningsprocessen?

För att kunna teckna försäkringen måste följande villkor vara uppfyllda:

Försäkringstagaren måste vara minst 18 år gammal.

Alla personer som ansöker om försäkringen måste fylla i en hälsodeklaration.

Försäkringsbolaget har rätt att begära information från den sökande om dom anser det nödvändigt för att teckna försäkringen.

Kontakta oss pa Cogesa sa skickar vi er en ansökningsblankett och hälsodeklaration som ni fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter tar vi hand om resten.

6. Jag har redan en sjukvårdsförsäkring. Kan jag byta till ett annat bolag?

Ja, när det nuvarande avtalet utlöper kan du säga upp det. Det görs skriftligt till ditt nuvarande bolag.

Vi rekommenderar att du inväntar bekräftelsen från det nya bolaget om att de har accepterat din ansökan innan du säger upp din tidigare försäkring. Detta är viktigt om det skulle finnas undantag eller om bolaget inte kan acceptera din ansökan.