Dekking en Diensten

Onze zorgverzekeringen bieden een brede dekking:

+ Ambulante Zorg

Ambulante Zorg

Huisarts en -verpleegkundigen :

Spreekuur in de kliniek.

Pediatrie en kindergeneeskunde :

Zorg voor kinderen t/m 16 jaar. Inclusief preventieve en ontwikkelingscontroles.

+ Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp

Bij spoedgevallen wordt altijd hulp geboden.
 Voor deze gevallen zijn permanente spoedhulpcentra opgezet.
 Indien noodzakelijk zal er een arts aan huis óf direct een ambulance worden gestuurd.

+ Specialistische Zorg

Specialistische Zorg

De ziektekostenverzekering dekt de volgende medische specialisaties:
  – Gynaecologie
  – Urologie
  – Dermatologie
  – Oftalmologie
  – Dermatologie
  – Cardiologie
  – Hart-en vaatchirurgie
  – Traumatologie en Orthopedische Chirurgie
  – Algemene chirurgie en van het maag-darmstelsel
  – Interne Geneeskunde
  – Kno-Heelkunde
  – Oncologie
  – Revalidatie en Fysiotherapie
  – Reumatologie
  – Neurologie
  – Neurochirurgie
  – Nucleare Geneeskunde
  – Allergologie
  – Nefrologie
  – Endocrinologie
  – Podologie

+ Diagnostische Middelen

Diagnostische Middelen 

Inclusief diagnostische technieken die als standaard erkend worden in de medische praktijk.

– Algemene radiologie (Röntgenfoto’s, CAT-scan, MRI-Scan, Mammografie, Ultrasound, etc)

– Invasieve radiologische onderzoeksmethoden, inclusief het gebruik van contrastmedia

– Klinische analyse en laboratoriumonderzoek

– Geavanceerde diagnostische onderzoeksmethoden (Digitale arteriografie, PET-Scans, Fibro-endoscopy)

– Hoogwaardige technologische methoden (Holter ECG, Nucleaire geneeskunde, Elektrofysiologische en therapeutische onderzoeken, Ergometrie, Doppler-onderzoek, etc.)

– Andere invasieve onderzoeksmethoden (Biopt, Punctie, etc.)

+ Verblijf in het Ziekenhuis

Verblijf in het Ziekenhuis

Medisch verblijf in het ziekenhuis:  Met of zonder chirurgische ingreep, wordt in de gecertificeerde centra van de verzekeraar verzorgd. De patiënt heeft in de regel een privé-kamer met een extra bed. De kosten van een operatiekamer zijn gedekt inclusief anesthetische producten en geneesmiddelen die bij de operatie en tijdens het verblijf worden gebruikt, de behandeling alsook de algemene maaltijden van de patiënt.

Ziekenhuisopname i.v.m. zwangerschap: Gynaecologische en verloskundige zorg, inclusief ruggenprik en een zorgkamer of couveuse voor de pasgeborene.

Pediatrische ziekenhuisopname: Inclusief conventioneel verblijf alsook couveusezorg. Ziekenhuisopname van premature kinderen en kinderen die geboren worden met ziekten in een gespecialiseerd centrum (neonatale eenheid).

Intensive care

Psychiatrische opname

+ Second Opinion

Second Opinion 

Een second opinion is een evaluatie van de diagnostiek en de behandeling die de verzekerde, die aan bepaalde ernstige aandoeningen lijdt, heeft ontvangen. De evaluatie wordt uitgevoerd door erkende specialisten.

+ Hulp in het buitenland

Hulp in het Buitenland

Normaal gesproken bieden particuliere zorgverzekeringen dekking voor spoedeisende medische hulp in het buitenland in geval van een ongeval of een onvoorziene aandoening die tijdens de reis is ontstaan. Deze dekking is in de meeste gevallen geldig gedurende 90 achtereenvolgende dagen.

+ Tandheelkundige zorg

 Tandheelkundige Zorg

Sommige zorgverzekeringen bieden basistandzorg binnen de polis, bijvoorbeeld:

  – Consulten
  – Schoonmaakbehandeling
  – Röntgenfoto

Andere tandheelkundige diensten vallen doorgaans niet onder de dekking. Als verzekerde van uw maatschappij ontvangt u echter wel kortingen op de standaardprijzen.