Vragen en Antwoorden

1. Hoe werkt een zorgverzekering?

Er bestaan twee hoofdtypen zorgverzekeringen. Onze hoofdproducten zijn verzekeringen op basis van een medisch netwerk (Cuadro Médico) van artsen, klinieken en ziekenhuizen, waarbinnen de verzekerde zelf een specialist mag kiezen.

De klant registreert de bezoeken aan artsen en centra met zijn/haar persoonlijke verzekeringspas, waarna de facturen rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij worden verzonden. De klant hoeft de facturen dus niet zelf te betalen en hoeft ook niet te vragen om terugbetaling ervan.

Het andere hoofdtype is de restitutieverzekering. Bij dit type kan de verzekerde, naast het medisch netwerk, ook gebruikmaken van andere zorgaanbieders. In dat geval vergoedt de maatschappij een bepaald percentage van de kosten, bijvoorbeeld 70-90%.

2. Wat is een eigen bijdrage?

Bij sommige polissen moet de klant een eigen bijdrage betalen voor elke medische handeling die wordt uitgevoerd. Het bedrag varieert afhankelijk van de dienst en het type verzekering. Veel verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van dit systeem om hun klanten bewust te maken van de kosten van diensten en om een verantwoord gebruik van diensten te bevorderen. Bovendien wordt met een eigen bijdrage voorkomen dat de premies overmatig stijgen.

3. Zijn er wachttijden?

De meeste diensten die door verzekeringsmaatschappijen worden aangeboden zijn beschikbaar vanaf de ingangsdatum van het contract. Voor de hiernavolgende diensten is echter meestal sprake van een wachttijd:

– Geplande chirurgische ingrepen of ziekenhuisopname voor medische of chirurgische behandeling, behalve in gevallen van essentiële spoed

– Oncologische en cardiovasculaire behandelingen en analyse

– Bevallingszorg (Deze wachttijd geldt niet in geval van premature of moeilijke bevallingen.)

– Medisch begeleide voortplanting (Wanneer gedekt door de verzekering)

Als u momenteel een zorgverzekering heeft en naar een andere maatschappij wilt overstappen, is het in sommige gevallen mogelijk om de wachttijden die in de algemene voorwaarden staan, te verwijderen. Vraag hiervoor naar de voorwaarden

4. Welke diensten vallen niet onder de dekking?

Er bestaat een aantal dat diensten dat in de regel doorgaans niet onder de dekking van zorgverzekeringen valt:

– Gezondheidszorg voor alle soorten aandoeningen, letsels of aangeboren afwijkingen die reeds bestaan bij de verzekerde op het moment dat het contract van kracht wordt. Hetzelfde geldt voor medische antecedenten, evenals eventuele problemen die hieruit voort kunnen vloeien en door de verzekeraar als risico worden beschouwd.

– Geneesmiddelen en medicijnen, evenals alle overige pharmaceutische en orthopedische producten, met uitzondering van geneesmiddelen die tijdens een ziekenhuisverblijf worden toegediend en met uitzondering van chemotherapie.

– Alternatieve geneesmiddelen en alternatieve behandelingsmethoden.

– Diagnostiek, behandelingen en chirurgische ingrepen die worden uitgevoerd om strikt esthetische of cosmetische redenen.

– Kosten voor reizen en/of vervoer.

– Chirurgische technieken met gebruikmaking van laserstralen.

– Vrijwillige onderbreking van zwangerschap.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u echter naar de algemene voorwaarden van de verzekeraars, of neem contact op met onze klantenservice.

5. Hoe gaat het afsluiten van een contract in zijn werk?

Om de polis af te sluiten moet aan de volgende eisen worden voldaan:

– De polishouder (hoofdverzekerde) moet ten minste 18 jaar oud zijn.

– Alle personen die de verzekering aanvragen moeten een gezondheidsverklaring (vragenlijst) invullen.

– De verzekeraar heeft het recht de aanvrager te verzoeken om alle informatie te verstrekken die hij nodig acht om de verzekering te kunnen afsluiten. Hiervoor dient de geïnteresseerde vóóraf akkoord te gaan met de acceptatievoorwaarden.

– De aanvrager dient in het bezit te zijn van een Spaans bankrekeningnummer (voor de automatische incasso van de verzekeringspremies) en een correspondentieadres in Spanje.