Spørsmål og Svar

1. Hvordan virker en helseforsikring?

Det finnes to typer helseforsikring. Våre hovedprodukter er forsikringer som baserer seg på et medisinsk nettverk av leger, klinikker og sykehus, hvor forsikringstakeren fritt kan velge hvilken yrkesutøver som skal forestå behandlingen.

Kunden registrerer besøk til leger og sentre med det personlige forsikringskortet. Etter det blir fakturaer sendt direkte til forsikringsselskapet. Kunden behøver derfor ikke å betale fakturaene eller be om å få dem refundert.

Den andre hovedtypen er refusjonsforsikring. Med denne typen kan forsikringstakeren også bruke andre tilbydere av helsetjenester, utenom det medisinske nettverket. I det tilfellet vil selskapet refundere en viss prosent av kostnaden, for eksempel 70–90 %.

2. Hva er en co-payment?

I noen poliser blir kunden belastet en såkalt co-payment, dvs. en form for egenandel, for hver medisinsk handling som utføres. Beløpet varierer avhengig av tjenesten og forsikringstypen.

Mange forsikringsselskaper bruker dette systemet for å gjøre sine kunder oppmerksomme på tjenestenes kostnad og for å oppmuntre til ansvarlig bruk av dem. Fordi kundene bidrar til å dekke kostnadene, blir det heller ikke nødvendig å øke premiene uforholdsmessig for hele gruppen av forsikringstakere.

3. Er det karensperioder?

De fleste tjenester fra forsikringsselskapet er tilgjengelige fra det øyeblikk kontrakten trer i kraft. Det finnes imidlertid generelle karensperioder for følgende tjenester:

Kirurgiske inngrep eller innleggelse for medisinsk eller kirurgisk behandling, unntatt i virkelige nødsituasjoner.

Onkologiske og kardiovaskulære behandlinger og dialyse.

Fødselshjelp. Denne karensperioden anvendes ikke ved premature eller vanskelige fødsler (dystocia).

Assistert reproduksjon.

Hvis du i øyeblikket har en helseforsikring og ønsker å bytte selskap, er det vanligvis mulig å eliminere karensperiodene som er angitt i de generelle betingelsene.

4. Hva vil være unntatt fra dekning?

Helseforsikringer dekker vanligvis ikke følgende:

 Farmasøytiske midler og medisin av noen klasse, unntatt medisinering gitt under et sykehusopphold, og med unntak for cellegift.

Helseomsorg for alle typer forhåndseksisterende sykdom, personskader, defekter eller arvelige deformiteter som forsikringstakeren har på tidspunktet når kontrakten trer i kraft.

Alternativ medisin.

Diagnose, behandlinger og kirurgiske operasjoner som utføres av rent estetiske eller kosmetiske årsaker.

Reise- og/eller transportkostnader.
Kostnader for transport til lege er ikke dekket av polisen, unntatt ambulansetransport som ble autorisert av forsikringsselskapet på forhånd.

Kirurgiske teknikker som benytter laser, unntatt stæroperasjoner og rehabilitering av muskler/skjelett.

Frivillig svangerskapsavbrudd.

5. Hvordan tegnes polisen?

For å tegne polisen må følgende krav oppfylles:

Poliseinnehaveren må være over 18 år.

Alle personer som søker om forsikring, må fylle ut et helsespørreskjema.

Forsikringsselskapet har rett til å spørre søkeren om all informasjon det anser nødvendig for å utstede forsikringen.

For å tegne forsikringen må du fylle ut søknaden og helsespørreskjemaet, som du kan åpne fra koblingen nedenfor. Vi ber deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet fullstendig og med så detaljert informasjon som mulig. Hvis du vil erklære en patologi i spørreskjemaet og du har den aktuelle medisinske rapporten, kan du sende den til oss sammen med spørreskjemaet.

6. Jeg har allerede en helseforsikring. Kan jeg bytte til et annet selskap?

Ja, ved utløpsdatoen for gjeldende kontrakt kan du si den opp. Du må gjøre dette gjennom et brev til ditt nåværende selskap.