Dekning og Tjenester

Våre helseforsikringer har bredt dekningsområde:

+ Primær Medisinsk

Primær Medisinsk 


Familielege og sykepleiere
:
Når forsikringstakeren ikke kan komme til konsultasjon pga. sykdom eller annen medisinsk årsak, gjennomføres det hjemmebesøk.


Pediatri og spedbarnpleie 
:
assistanse opp til 16 års alder. Omfatter forebyggende tiltak og utviklingskontroller.

+ Nødtilfeller

Nødtilfeller 

Nødtilfeller vil behandles hver gang det blir nødvendig. Det finnes permanente nødsentre for dette formålet. Assistanse vil tilbys hjemme hvis pasienten krever det, og utføres av en allmenlege eller en kvalifisert sykepleier knyttet til forsikringsselskapet.

+ Spesialistbehandling

Spesialistbehandling 

Helseomsorgen gir dekning innenfor følgende områder:
   – Kardiologi
   – Dermatologi
   – Karkirurgi
   – Nevrologi
   – Oftalmologi
   – Onkologi
   – Rehabilitering og Fysioterapi
   – Revmatologi
   – Ortopedisk Kirurgi og Traumebehandling
   – Otolaryngologi
   – Podiatri
   – Klinisk Psykologi
   – Psykiatri
   – Endokrinologi og Ernæring
   – Indremedisinsk
   – Urologi

+ Diagnostiske Behov

Diagnostiske Behov 

Omfatter diagnoseteknikker anerkjent som standard i medisinsk praksis.

Kliniske analyser 

Radiologi :
medregnet bruk av kontrastvæske

Andre diagnostiske behov :
vaskulær Doppler-test, ultralyd, elektrokardiografi, elektromyografi, fibro-endoskopi

Høyteknologiske diagnosemetoder :
for eksempel ergometri, Holter-overvåking, nukleærmedisin, elektrofysiologisk og terapeutisk utredning, nukleær magnetisk resonans, CT-skanning

+ Innleggelse

Innleggelse 

Medisinsk innleggelse, med eller uten kirurgisk inngrep, vil gjennomføres ved forsikringsselskapets sertifiserte sentra. Pasienten får enmannsrom med en ledsagerseng. Kostnadene til operasjonssal er dekket, medregnet anestesiprodukter og -medisiner som brukes i kirurgi og under pasientens sykehusopphold, behandling og generelle pleie.

Innleggelse ved graviditet 

Pediatrisk innleggelse 

Innleggelse ved akuttavdeling

Psykiatrisk innleggelse

+ Annen Medisinsk Vurdering

Annen Medisinsk Vurdering 

En annen vurdering er en evaluering av diagnosen og behandlingen som forsikringstakeren har fått ved visse alvorlige sykdommer. Evalueringen vil foretas av anerkjente eksperter.

+ Reiseassistanse

Reiseassistanse 

Private helseforsikringer omfatter normal dekning for øyeblikkelig medisinsk assistanse i et utland ved ulykker eller uforutsette katastrofer som har oppstått under reisen. Denne dekningen er i de fleste tilfeller gyldig for opptil 90 dager sammenhengende.

+ Tannpleie

Tannpleie 

Noen helseforsikringer tilbyr grunnleggende tannpleie i polisen, for eksempel:
  – Konsultasjoner
  – Tannuttrekning
  – Radiografi

Andre tanntjenester er vanligvis ikke inkludert i dekningen som sådan. Som forsikret hos selskapet ditt vil du vanligvis motta rabatter på standardpriser.