Repatriering

Begravelses og repatrieringsforsikrin

Denne forsikringen er utviklet spesielt for utenlandske beboere i Spania som ikke vil være urolige for hva som skjer når de dør. Ikke bare for dem selv, men for deres familie og venner.

Kanskje går man fremtiden og tiden som gammel og pensjonist uvisst økonomisk i møte. Man er bekymret for de betalinger man beløper familie og venner dagen man skulle gå bort.

Er du en av de som ser for deg at du ikke vil kunne finansiere din eller familiemedlemmets gravferd og repatriering. Vi vil tilby deg en forsikring som hjelper deg med nettopp dette. Forskringen har den tilsiktelse av å hjelpe ikke bare vedkommende som har falt bort, men også de nærmeste pårørende, familie og venner i en tid som er tungt og vanskelig.

Dekker enten repatriering av avdød til opprinnelsesland eller gravferd i Spania.

Få et tibuld